0912 676 638

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐT&PT KHOAN ĐỊA CHẤT - MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tòa nhà VCCI, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Các cơ sở của chúng tôi: Thành phố Thanh Hóa - Thị xã Bỉm Sơn - Thị xã Sầm Sơn - Huyện Đông Sơn  - Huyện Quảng Xương
Huyện Hoằng Hóa - Huyện Hậu Lộc - Huyện Hà Trung - Huyện Nga Sơn - Huyện Thiệu Hóa
Huyện Triệu Sơn - Huyện Yên Định - Huyện Tĩnh Gia - Huyện Nông Cống - Huyện Ngọc Lặc - Huyện Cẩm Thủy
Huyện Thạch Thành - Huyện Vĩnh Lộc - Huyện Thọ Xuân - Huyện Như Thanh - Huyện Như Xuân
Huyện Thường Xuân - Huyện Lang Chánh - Huyện Bá Thước - Huyện Quan Hóa - Huyện Quan Sơn - Huyện Mường Lát
Điện thoại: 0912 676 638
Email: Khoandiachatmoitruong@gmail.com